Zmiana pakietów internetowych

26.11.2012


Telewizja Kablowa AZART-SAT uprzejmie informuje, że z dniem 26.11.2012 roku zostały zmienione prędkości pakietów internetowych:

Pakiet
Prędkość Mbit/s
Cena
1D
8/1
39
2B
16/2
69
3B
32/4
99

Z poważaniem
AZART-SAT NET


Zmiana pakietów internetowych

15.04.2011


Telewizja Kablowa AZART-SAT uprzejmie informuje, że z dniem 15.04.2011 roku zostały zmienione prędkości pakietów internetowych:

Pakiet
Prędkość kb/s
Prędkość nocna (23:00-9:00) kb/s
Cena
1D
4096/512
8192/512
39
2B
8192/1024
16384/1024
69
3B
16384/2048
32768/2048
99

Z poważaniem
AZART-SAT NET


Blokada portu tcp 25

25.02.2010


W ostatnim czasie nasilił się problem dotyczący niechcianych informacji pocztowych tzw. spamu. W trosce, aby zaistniała sytuacja nie znalazła odzwierciedlenia w jakości naszych usług, Telewizja Kablowa AZART-SAT musi podjąć działania mające na celu wyeliminowanie spamu z sieci.

W związku z tym w dniu 01.03.2010 r. wprowadzimy blokadę portu tcp 25 (smtp).

Osoby korzystające z poczty e-mail za pośrednictwem programów (np. Outlook, Thunderbird) proszone są o przekonfigurowanie poczty wychodzącej na port tcp 587.

Korzystających z poczty elektronicznej poprzez stronę internetową (webmail) ta informacja nie dotyczy.


Od 01.02.2010 r. zwiększamy transfer nocny:

01.02.2010


Telewizja Kablowa AZART-SAT uprzejmie informuje, że z dniem 01.02.2010 roku zostały zmienione prędkości pakietów internetowych:

Pakiet
Prędkość kb/s
Prędkość nocna (23:00-9:00) kb/s
Cena
1D
1024/256
2048/256
39
2B
2048/512
4096/512
69
3B
4096/1024
8192/1024
99

Z poważaniem
AZART-SAT NET


Wyłączenie serwera PROXY

3.03.2008


W związku ze znikomym zainteresowaniem z dniem 07.03.2008 wyłączony zostanie serwer PROXY.

Zalecamy użycie skryptu Wyłącz Proxy w IE.


Zmiana pakietów internetowych

1.02.2008


Telewizja Kablowa AZART-SAT uprzejmie informuje, że z dniem 01.02.2008 roku zostały zmienione prędkości pakietów internetowych:

Pakiet
Prędkość kb/s
Cena
1D
1024/128
39
2B
2048/256
69
3B
4096/512
99

Wychodząc naprzeciw wymaganiom naszych abonentów, zwiększamy prędkości pakietów internetowych dając komfort pracy i zadowolenie z naszych usług.

Z poważaniem
AZART-SAT NET